Junta

Presidència :

Martha Ros Vilanova

Tesoreria:

Orlando Reyes Albacete

Secretariat:

Maria Glòria Boada Puigdomènech

Vocals:

Joaquima Llorens Giró (vicepresidenta)

Jaume Tabernero Jodar

Isabel Sánchez García

Junta aprovada per assemblea extraordinària de 08-03-2022

Actualitzat registre d’entitats de Figueres en data 23-05-2022