CORAL POLIF“NICA FIGUERES
INAUGURACI” SALA D'ACTES PATRONAT   04.05.2005
NOTA DE PREMSA EL PUNT