CORAL POLIFŌNICA FIGUERES
TROBADA CORAL ANDORRA LA VELLA  4 i 5.06.2005
   

PREMSA DIARI D ' ANDORRA

PREMSA SETMANARI  L ' EMPORDĀ