CORAL POLIF“NICA FIGUERES
CONCERT PRIMERA FESTA DE L'ASS. DE VEŌNS

 DE L'HORTA DE L'HOSPITAL

FIGUERES 2005